Zapošljavanje

NATJEČAJI

Obavijest o izboru kandidata odgajatelj na određeno radno vrijeme – 2 izvršitelja

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto ekonom-skladištar.

POZIV NA RAZGOVOR – OBAVIJEST O NAČINU, VREMENU, MJESTU I TRAJANJU PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA EKONOM-SKLADIŠTAR (M/Ž) NA NEODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME (1 ZVRŠITELJ) OD 14. STUDENOGA 2023.

POZIV NA RAZGOVOR – OBAVIJEST O NAČINU, VREMENU, MJESTU I TRAJANJU PROCJENE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA ODGAJATELJ (M/Ž) NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME (2 IZVRŠITELJA) OD 6. STUDENOGA 2023.

Natječaj za radno mjesto ekonom/skladištar (vrijedi od 14.-22.11.2023.)

Natječaj za popunu radnog mjesta odgajatelj/ica na određeno puno radno vrijeme (vrijedi od 6.-14.11.2023.)

DOPUNA-Poziv na razgovor – obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta ODGAJATELJ (M/Ž) na neodređeno, puno radno vrijeme (2 izvršitelja) od 3. listopada 2023.

Poziv na razgovor – obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta ODGAJATELJ (M/Ž) na neodređeno, puno radno vrijeme (2 izvršitelja) od 3. listopada 2023.

Natječaj za odgajatelja/icu na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice  (vrijedi od 3. – 11. listopada 2023.)

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto odgajatelj/ica (Natječaj od 5. srpnja 2023.)

Obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta ODGAJATELJ (M/Ž) na određeno, puno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto odgajatelj/ica (vrijedi od 05.07.2023. – 13.07.2023.)

Natječaj za radno mjesto kuhar/ica (vrijedi od 13.3.2023. – 21.3.2023.) 

Natječaj za radno mjesto odgajatelj (M/Ž) (vrijedi od 07.2. – 15.2.2023.)
Natječaj za radno mjesto domara -kotlovničar (M/Ž) (11.-26.11.2022.)
Natječaj za vratar-čuvar/icu (6.-14.06.2022.)
Natječaj za radno mjesto domara -ložača (M/Ž) (6.-14.06.2022.)
Natječaj za vratar-čuvar/icu (3.06.2022.)
Natječaj za ravnatelja/icu (30.03.2022.objava) pdf
Natječaj za ravnatelja/icu (30.03.2022.objava) docx s poveznicom
Natječaj za vratar-čuvar/icu (4.02.2022.-14.02.2022.)
Natječaj za spremača/icu (2.02.2022.-10.02.2022.)
Natječaj za radno mjesto kuhara-ica (M/Ž) (11.1.2022.-19.1.2022.)
Natječaj za radno mjesto odgajatelja (M/Ž) (06.10.2021.-14.10.2021.)
Natječaj za radno mjesto domara -ložača (M/Ž) (08.9.2021.-16.9.2021.)
Natječaj za zdravstveno higijenskog voditelja (M/Ž) (02.10.2020.-10.10.2020.)
Natječaj za noćnog pazitelja/icu (12.02.2020.-20.02.2020.)
Natječaj za spremača/icu (12.02.2020.-20.02.2020.)
Natječaj za radno mjesto- Spremačica vrijedi od 19.02. (rok osam dana)
natječaj za radno mjesto pomoćni kuhar / kuharica (vrijedi od 28.4. – 8.5.2023.) 

ODLUKE

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja od 3.10.2023.

Obavijest o izboru – odgajatelj/ica
Obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj odgajatelj M/Ž
Obavijest o izboru kandidata domar-kotlovničar
Obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta domar-kotlovničar (M/Ž) na određeno
Odluka o neizboru kandidata domar-ložač
Obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta VRATAR-TELEFONIST-PAZIKUĆA (M/Ž) na neodređeno, puno radno vrijeme
Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto vratara -tefefonista
Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto vratara -čuvar/ica
Poziv za razgovor za vratar-čuvar/icu
Odluka o imenovanju
Odluka o poništenju natječaja za vratar-čuvar/icu
Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto odgajatelj (M/Ž) na neodređeno vrijeme
Poziv na razgovor – Obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta odgajatelja (M/Ž) na neodređeno, puno radno vrijeme (2 izvršitelja)
Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto domara -ložača
Odluku o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu i sitni inventar
Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto zdrastveno higijenskog voditelja
Obavijest o načinu, vremenu i mjestu procjene kandidata za radno mjesto – zdravstveno higijenskog voditelja (M/Ž)
Obavijest o izboru kandidata
Obavijest o procjeni kandidata za noćnog pazitelja/icu
Obavijest o izboru kandidata
Obavijest o procjeni kandidata za Spremačicu
Obavijest o izboru kandidata
Obavijest o načinu, vremenu i mjestu procjene kandidata za radno mjesto – Odgajatelj (M/Ž)
Odluka o imenovanju ravnatelja – od 3.1.2019.