Adaptacija novih učenica

Adaptacija je prva i osnovna zadaća svakog učeničkog doma.

Za naše nove učenice i ove godine smo realizirali posebni program adaptacije u četvrtak 13.rujna s ciljem što bolje prilagodbe i njihove socijalizacije. Pod adaptacijom se podrazumjeva prevladavanje teškoća i uspješno prilagođavanje promjenama kojima su izložene dolaskom u novi dom,novu gradsku sredinu, novu školu. Stoga je jako važno upoznati nove učenice, pratiti ih te im pomoći u razvijanju osjećaja pripadnosti grupi i novoj sredini.

Aktivnosti u sklopu posebnog programa adaptacije izradila sam u tri dijela:

I.tema   – Nisam sam

II.tema  – Kulturni identitet

III.tema  – Moj novi Dom
 
Učenice su međusobno razgovarale o novonastaloj promjeni i načinima nošenja s tim promjenama u prvom redu odvajanje od obitelji i suočavanje s novom domskom i školskom sredinom.Pružena im je pomoć u vidu uspostavljanja odnosa s novom sredinom, novim vršnjacima u Domu i školi.
 
Iznad svega bitan je optimizam jer 
“Jednog dana
sve će imati smisla.
Dakle, za sada,
nemoj se brinuti, 
nasmij se kroz suze
I pokušaj shvatiti
da sve što se događa
ima razlog.”
                       P.Coelho
Dobrodošle u HUK❤️
 
                        Voditelj:
                        Dragica Periša, prof.

Leave a Reply